ANBI

De VSR is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en maakt deel uit van de groepsbeschikking van Scouting Nederland.

Deze groepsbeschikking is hier in te zien.                                                                                                                                                                                                                                         

De verstrekking van informatie van door de overheid erkende ANBI-instellingen is verplicht. Via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status gekoppeld aan de te tonen info over de organisatie. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s. In het kader hiervan, publiceren wij de volgende gegevens:

 

Weergave van de officiële naam:

Vereniging Verenigde Scouting Regio’s

Weergave van de publiek bekende naam:

Gewestelijk steunpunt VSR

KvK en/of RSIN nummer:

KvK 71159436 RSIN 858602969

Postadres / telefoonnummer / mailadres:

Het postadres, telefoonnummers en mailadressen zijn te lezen op de pagina: contact

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting conform de doelstelling van Scouting Nederland.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken:

·         Door middel van het ondersteunen en faciliteren van Regio overschrijdende Scouting activiteiten in de breedste zin van het woord;

·         Door middel van het betrekken, ondersteunen en faciliteren van externe organisaties;

·         VSR vormt een schakel tussen de regio’s en Scouting Nederland.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:

·         Alle medewerkers en bestuurders van VSR zijn vrijwilligers.

·         Voorzitter: Sebastiaan A. Oudewortel

·         Secretaris: Boudewijn Schaveling

·         Penningmeester: Fred Vermeulen

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:

Een overzicht van de door VSR georganiseerde activiteiten is te vinden op de pagina: activiteiten

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting en begroting, van de instelling:

Deze bestanden (2018) zijn te downloaden op de pagina: downloads