Wie zijn wij?

Op 9 maart jongstleden werd voor de eerste keer in de bestaansgeschiedenis van Scouting Nederland, een nieuwe bijzondere vereniging opgericht. De vereniging “Verenigde Scouting Regio’s” kortweg VSR. De VSR is een vereniging met regio’s (rechtspersonen) als leden.

In de nadagen van de opheffing van het oude Steunpunt Scouting Gelderland, begonnen 7 regio`s met meerdere brainstorm bijeenkomsten en gesprekken over het oprichten van een nieuwe rechtspersoon om overleg, ondersteuning en grote activiteiten en trainingen te blijven borgen in een onderlinge samenwerking.
Er bleek vooral behoefte te zijn aan een centrale organisatie welke een verbindende en ondersteunende vraag-gestuurde rol moest gaan spelen. Daarnaast was het de bedoeling om met die nieuwe organisatie regio overstijgende activiteiten en trainingen te gaan organiseren.
Daarnaast komt het regelmatig voor, dat regio’s uitdagingen ervaren als het gaat om het hebben van voldoende regio bestuurders, trainers en organisatoren van regio activiteiten.
De VSR gaat deze verbindende rol invullen door samen de regio’s onderling te versterken en interregionale spelen onder te brengen. De VSR is nu door 3 regio’s opgericht: regio ZON, regio Klein Gelderland en de regio Rondom de IJssel.

De VSR stelt zich ten doel; het bevorderen van het spel van Scouting conform de doelstelling van Scouting Nederland.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken:

 • Door middel van het ondersteunen en faciliteren van regio overschrijdende Scouting activiteiten en trainingen in de breedste zin van het woord;
 • Door middel van het betrekken, ondersteunen en faciliteren van externe organisaties.

De VSR is opgericht met toestemming van Scouting Nederland en het Landelijk Bestuur van Scouting Nederland, en maakt onderdeel uit van Scouting Nederland als Gewestelijk steunpunt.

De VSR is een platform voor ondersteuning, organisatie en overleg, dat hangt tussen het Landelijk niveau en de regio’s binnen het werkgebied van de VSR.

Wat doet de VSR wel?

 • (Ver)binden en boeien van vrijwilligers.
 • Borgen activiteiten zoals Meidendag.
 • Juridische en financiële organisatie, die ruimte geeft aan organisaties (Scouting evenementen) die niet bij SN terecht kunnen en wel een rechtspersoon nodig hebben, bijvoorbeeld het KampEvent waar wij op dit moment mee in gesprek zijn.
 • Hulp bij toekennen van waarderingstekens volgens de nieuwe regels van SN.
 • Borgen en versterken regiobesturen + overleg platform / delen van best practices voor besturen/trainers/admiraliteiten.
 • Knowledgebase met complete draaiboeken/werkvormen voor trainingen voor regio’s.

Wat doet de VSR niet?

 • Geen betaalde krachten, geen kantoor, geen ontwikkelkosten programma’s, geen winstoogmerk.
 • Geen overlap met diensten of programma’s SN, geen ondersteuning individuele groepen.

En van belang:

 • Activiteiten dienen zichzelf te financieren / kosten neutraal te zijn.
 • Iedere regio heeft 1 stem in de Algemene Leden Vergadering, ongeacht de grootte van de regio.
 • Volledige en permanente transparantie t.a.v. financiën.

Als VSR merken we dat er elders in het land al voorzichtige samenwerkingsstructuren ontstaan tussen diverse regio’s die lijken op de VSR.

Het is onze hoop, dat er nog drie of vier organisaties (oude term Gewesten) zullen vormen welke de andere drie hoeken van Nederland gaan ondersteunen.

Wij staan sinds de oprichting op 9 maart jl. aan het begin van een hele grote nieuwe uitdaging, dat zal uitgroeien en wij hopen dat het uitgroeit tot een mooie en nuttige samenwerking tussen de regio’s in Nederland!